top of page

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

Σκοπός της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθεση τον γραπτό και προφορικό λόγο.

 

Το πρόγραμμα λαμβάνει τόσο τη σύγχρονη όσο και τη διαχρονική διάσταση της ελληνικής γλώσσας καθότι αυτή θεωρείται στοιχείο εθνικής ταυτότητας και δίαυλος επικοινωνίας στην ελληνική, την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια κοινότητα.

 

Η διδασκαλία της ελληνικής θα στηριχθεί στους εξής θεματικούς άξονες:
 

Προφορικός λόγος:

Ομιλία και ακρόαση, διαλογική και μονολογική μορφή επικοινωνίας

 

Γραπτός λόγος:

Ανάγνωση, επιτονισμός και κατανόηση πολυμορφικών κειμένων.

 

Παραγωγή γραπτού λόγου:

Σύνταξη μικρών και μεγάλων κειμένων, εφαρμογή γραμματικών κανόνων, χρήση απλού και διευρυμένου λεξιλογίου και εφαρμογή συντακτικού.

 

Λεξιλόγιο:

Εκμάθηση λέξεων με βάση την καταγωγή, ετυμολογία, τη συγγένεια, την αντίθεση και την συνωνυμία.

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

Σκοπός είναι η διαισθητική εξοικείωση με κείμενα νέας και αρχαίας γραμματείας και η απόλαυση του λόγου ως έργο τέχνης.

 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν τα έργα μεγάλων ελλήνων ποιητών και πεζογράφων καθώς και βιογραφικά στοιχεία για τους ίδιους τους συγγραφείς.

 

Η προσέγγιση του αντικειμένου θα γίνει μέσα από:

 • Την ανάγνωση

 • Τη δραματοποίηση

 • Το θεατρικό παιχνίδι

 • Το θέατρο

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

 

Σκοπός είναι οι μαθητές να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την ελληνική μυθολογία, να έρθουν σε επαφή με την πολιτιστική τους κληρονομιά και να μάθουν την ιστορική αλήθεια που κρύβεται πίσω από τους μύθους, από την κοσμογονία έως την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη.

 

Στην τάξη τα παιδιά θα προσεγγίσουν βιωματικά τη μυθολογία μέσα από

 • την αφήγηση

 • τη δραματοποίηση

 • την εικαστική έκφραση

 • το θεατρικό παιχνίδι

 

Εκτός από τους μύθους καθεαυτούς ως ιστορίες, εξετάζεται και η σύνδεσή των μύθων με πραγματικά ιστορικά γεγονότα, καθώς και ο ρολος του μύθου ως:

 • μέσο μετάδοσης της προφορικής παράδοσης

 • μέσο διαμόρφωσης της ηθικής

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

Σκοπός της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Επιδίωξή μας να αντιληφθούν οι μαθητές ότι η υπεράσπιση της ελευθερίας και της δημοκρατίας δεν αποτελούν αφηρημένες έννοιες.

 

Οι μαθητές θα μάθουν:

 • Να γνωρίσουν σημαντικά γεγονότα και ιστορικά πρόσωπα της ελληνικής ιστορίας και να αντιληφθούν τη διαχρονική πορεία του ελληνισμού

 • Να ξεχωρίσουν τα ιδιαίτερα ιστορικά γεγονότα και προσωπικότητες που επηρρέασαν σημαντικά την εξέλιξη του ελληνισμού αλλά και του υπόλοιπου κόσμου.

 • Να διακρίνουν τη διαφορά μύθου και ιστορικού γεγονότος

 • Να ασκηθούν στην ιστορική αφήγηση και να μάθουν τις πηγές

 

Η προσέγγιση του αντικειμένου θα γίνει με:

 • Διαθεματικές ενότητες (χώρος, χρόνος, ομοιότητα – διαφορά, εξέλιξη, πολιτισμός)

 • Προέκταση

 • Γλωσσάρι

 • Γεωγραφία

 • Ιστοριογραμμή

 • Αισθητική αγωγή

 • Λογοτεχνία

 

Η ιστορική αναδρομή θα καλύψει όλες τις ιστορικές περίοδους από τα γεωμετρικά χρόνια της αρχαιότητας έως τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

 

Σκοπός του μαθήματος της γεωγραφίας είναι η εξοικείωση των μαθητών με τον ελλαδικό γεωγραφικό χώρο και η γνώση των ιδιαίτερων φυσικών χαρακτηριστικών της χώρας μας.

 

Οι μαθητές θα κληθούν να μάθουν για:

 • Γεωφυσικά στοιχεία με το αντίστοιχο λεξιλόγιο (π.χ. βουνά, λίμνες, ποτάμια)

 • Κλιματολογικά στοιχεία, χλωρίδα και πανίδα της Ελλάδας

 • Πολιτισμικό χάρτη ιστορικών μνημίων και αναφορών

 • Πολιτική και διοικητική διαίρεση της χώρας (π.χ. διαμερίσματα, νομοί)

 • Πατριδογνωσία του ιδιαίτερου τόπου καταγωγής των μαθητών

 • Τοπικές παραδόσεις και έθιμα

 • Ανταλλαγή εμπειριών από τις ιδιαίτερες πατρίδες μεταξύ των μαθητών

 • Η θέση της Ελλάδας στην σύγχρονη Ευρώπη και στον παγκόσμιο χάρτη

 

Η προσέγγιση θα γίνει μέσα από:

 • διαδραστικές ασκήσεις

 • δημιουργία χαρτών

 • μουσική

 • λογοτεχνία

 • διαδίκτυο

 • σύγχρονη ειδησεογραφία και επικαιρότητα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Από την αρχαιότητα τα μαθηματικά αναγνωρίζονται ως ένας από τους πλέον κρίσιμους τομείς του ανθρώπινου πολιτισμού εξαιτίας του εξαιρετικά ισχυρού τρόπου ερμηνείας του κόσμου που προσφέρουν.

 

Στόχος του προγράμματος είναι να εξοικοιωθούν οι μαθητές με τους ελληνικούς όρους μαθηματικών πράξεων και εννοιών που ήδη κατέχουν από το ημερήσιο αμερικάνικο σχολείο.

 

 • Αριθμοί: ακέραιοι, φυσικοί, κλασματικοί, δεκαδικοί, πρόσημα

 • Έννοιες: πράξεις, σύνολα, υποσύνολα, ισότητες, ανισότητες, δυνάμεις, ρίζες

 • Γεωμετρία: σχήματα, γωνίες, διαστάσεις, εμβαδόν, όγκος

 

Η προσέγγιση θα γίνει κατά βάση

 • με λεξιλόγιο

 • ασκήσεις εφαρμογής με πραγματικά ή νοητά αντικείμενα

 • διαδίκτυο, εικόνες

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

 

Κρατικός τίτλος με διάφορα επίπεδα ο οποίος θεσμοθετήθηκε το Νοέμβριο του 1998 (Π.Δ. 363/98) από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας. Είναι το μοναδικό πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας που αναγνωρίζεται επισήμως σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο φορέας που διεξάγει τις εξετάσεις ελληνομάθειας είναι το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας που εδρεύει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

Τα επίπεδα και η συνιστώμενες ηλικίες συμμετοχής είναι οι εξής:

 

 • Α1 για παιδιά (8 έως 12 ετών)

 • Α1 για ενήλικες

 • Α2 (12 ετών και άνω)

 • Β1 (12 ετών και άνω)

 • Β2 (16 ετών και άνω)

 • Γ1 (16 ετών και άνω)

 • Γ2  (πανεπιστημιακού επιπέδου)

 

Τα επίπεδα Γ1 και Γ2 επιτρέπουν στους κατόχους τους να πληρούν τις απαιτήσεις επάρκειας της ελληνικής γλώσσας σε διαγωνισμούς πρόσληψης του Ελληνικού Δημοσίου (μέσω Α.Σ.Ε.Π.) και για παρακολούθηση μαθημάτων σε ελληνικά πανεπιστήμια. Ορισμένα πανεπιστήμια στις Η.Π.Α. πιστώνουν από 6 έως 9 διδακτικές μονάδες (credits) προς τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών με την προσκόμιση του τίτλου αυτού.

 

Η επιμέλεια για τη διεξαγωγή των εξετάσεων στη Νέα Υόρκη ανήκει στο Τμήμα Εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται από Φεβρουάριο έως μέσα Μαρτίου.  Οι εξετάσεις διεξάγονται συνήθως στα μέσα Μαΐου.

 

Το πρόγραμμα μας έχει τμήματα προετοιμασίας όλων των επιπέδων.

 

Comprehensive Examination in Modern Greek

(γνωστό και ως "Greek Regents Exam")

 

Ο διαγωνισμός αυτός διεξάγεται από το Γραφείο Παιδείας Αμέσου Αρχιεπισκοπικής Περιοχής Νέας Υόρκης, παρέχοντας σε μαθητές τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τον τίτλο εν δυνάμει για να καλύψουν την εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας στα αμερικάνικα λύκεια της Νέας Υόρκης.

 

Επισημαίνεται ότι η απόδοση και πίστωση διδακτικών μονάδων (course credits) επαφίεται αποκλειστικά στην κρίση της διεύθυνσης του εκάστοτε σχολείου όπου κατατίθεται το πιστοποιητικό αυτό. Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να ελέγξουν προσεκτικά αν αποδίδονται οι διδακτικές μονάδες στα σχολεία επιλογής τους εκ των προτέρων.

 

Επίσης επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα ο τίτλος αυτός δεν αναγνωρίζεται ως επίσημος τίτλος επάρκειας της ελληνικής γλώσσας .

 

Για να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό, οι μαθητές πρέπει να φοιτούν τουλάχιστον στην 8η τάξη και να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια σπουδών στην ελληνική γλώσσα. Οι εξετάσεις συνήθως διεξάγονται στα μέσα Ιουνίου του εκάστου έτους.

 

Το πρόγραμμά μας διαθέτει τμήμα προετοιμασίας του ανωτέρω πιστοποιητικού.

GREEK LANGUAGE

 

The course of the Greek language is to develop the students' ability to operate efficiently and aftopepoithesi the written and spoken word.

 

The program takes both the modern and the timeless dimension of Greek language is considered as national identity and communication channel element in the Greek, European and global community.

 

The teaching of Greek will be based on the following themes:

 

Spoken word:

Talking and listening, interactive and monologic form of communication

 

Writing:

Reading, punctuation and understanding polymorphic texts.

 

Writing:

Syntax large and small texts, applying grammatical rules, using simple and expanded vocabulary and syntax implementation.

 

Vocabulary:

Learning words by origin, etymology, affinity, contrast and synonymy.

 

 

MODERN AND ANCIENT LITERATURE

 

The aim is intuitive familiarity with new texts and ancient literature and enjoyment of speech as artwork.

 

Students will learn about the great Greek poets and prose writers and biographical information on the authors themselves.

 

The approach of the object will be done through:

• The reading

• The dramatization

• The dramatic play

• Theatre

MYTHOLOGY

 

The aim is for students to develop an interest in Greek mythology, to come into contact with their cultural heritage and learn the historical truth behind the myths, from cosmogony to the return of Ulysses to Ithaca.

 

In class the children will approach experiential mythology through

• Telling

• drama

• artistic expression

• theater games

 

Besides myths in themselves as stories, examined and connection of myths with real historical events and the role of myth as:

• transmission medium of oral tradition

• ethics configuration tool

HISTORY

 

The purpose of history is the development of historical thinking and historical consciousness. Our objective that students understand that the defense of freedom and democracy are not abstract concepts.

 

Students will learn:

• To learn about significant events and historical figures of Greek history and understand the temporal course of Hellenism

• To distinguish the specific historical events and personalities who significantly affect the progress of Hellenism and the rest of the world.

• To differentiate myth and historical fact

• To work out the historical narrative and learn the sources

 

The approach of the object will be done by:

• Interdisciplinary sections (space, time, similarity - difference, evolution, culture)

• Extension

• Glossary

• Geography

• Istoriogrammi

• Aesthetics

• Literature

 

The historical review will cover all the historical periods of the geometric ancient times to the most recent developments of modern and contemporary Greek history.

 

GEOGRAPHY

 

The aim of the course of geography is to familiarize students with the Greek geographical space and knowledge of the specific physical characteristics of our country.

 

Students will be invited to learn about:

• Geophysical data with the corresponding vocabulary (eg, mountains, lakes, rivers)

• Climatological data, flora and fauna of Greece

• Cultural map of historical memory and reports

• Political and administrative division of the country (eg departments, counties)

• Patridognosia the special place of origin of students

• Local traditions and customs

• Exchange of experience on the particular homelands among students

• The position of Greece in modern Europe and the world map

 

The approach will be done through:

• interactive exercises

• creation of maps

• Music

• literature

• Internet

• Modern news and current events

 

 

MATHEMATICS

 

Since antiquity mathematics recognized as one of the most critical areas of human culture because of the extremely powerful way of interpretation of the world that offer.

 

The aim of the program is that students become familiar with the Greek terms mathematical operations and concepts they already own in a daily American school.

 

• Numbers: integers, natural, fractional, decimal, signs

• Concepts: operations, totals, subtotals, equations, inequalities, powers, roots

• Geometry: shapes, angles, dimensions, area, volume

 

The approach will be basically

• with vocabulary

• implementation exercises with real or imaginary objects

• web images

 

 

STATE GREEK LANGUAGE CERTIFICATE

 

State title with different levels which was established in November 1998 (Presidential Decree 363/98) by the Ministry of Education of Greece. It is the only certificate of adequacy of Greek language officially recognized in Greece and abroad. The entity conducting the Greek language exam is the Greek Language Centre based at the Aristotle University of Thessaloniki.

 

The levels and the recommended ages for participation are:

 

• A1 for children (8-12 years)

• A1 for adults

• A2 (12 years old)

• B1 (12 years old)

• B2 (16 and over)

• C1 (16 and over)

• C2 (university level)

 

Levels C1 and C2 allow holders to meet the competence requirements of the Greek language in recruitment competitions the Greek State (through ASEP) and coursework in Greek universities. Some universities in the US credited from 6-9 credits (credits) to the Foreign Language courses with the production of the title.

 

The diligence in carrying out the trials in New York belongs to the Education Department of the Consulate General of Greece. Applications from interested parties filed February to mid-March. Examinations are usually held in mid-May.

 

Our program is preparatory courses at all levels.

 

Comprehensive Examination in Modern Greek

(Also known as "Greek Regents Exam")

 

This contest is conducted by the Office of Education Direct Archdiocesan District of New York, giving students the opportunity to use his title potential to meet the learning of a second foreign language in American schools in New York.

 

Note that the performance and credit credits (course credits) is left entirely to the discretion of the management of each school where the certificate is filed. We are strongly advised to check carefully whether the credits assigned to their schools of choice in advance.

 

It is also noted that in Greece this title is not recognized as the official title of the Greek language proficiency.

 

To be eligible to participate in this contest, students must be enrolled at least in the 8th grade and have completed at least three years of study in the Greek language. The examinations are usually held in mid-June each year.

 

Our program has a preparation part of above certificate.

 

[The following titles will be sent shortly]

 

PLAY GAME - THEATRE

 

TRADITIONAL DANCES

 

GREEK FOR ADULTS

 

MOUSEIOAPOSKEVI

 

Civics

Program for our youngest group of

children old include Intro to Greek Alphabet, Story telling, Music, Dance, Customs, Arts & Crafts

Ages 4-6 yrs old

11am-1pm

The children get assigned to their appropriate level at the

beginning of the program. Classes included and are not limited to the following -depending on the level: Greek language, Geography, Mathematics, Mythology, History, Dance, Customs, Arts and Crafts etc.

Ages: 6 yrs and up

9am-1pm

bottom of page